Steunpunt Jonge Mantelzorger De Skûle

Niet ieder kind kan echt kind zijn. Zij dragen verantwoordelijkheid voor een ouder, broer of zus. Helpen mee met de administratie, vertalen, opvoeding voor broertje of zusje, gaan mee naar het ziekenhuis, fysiotherapie of andere hulpverleners, of verlenen lichamelijke zorg zoals aankleden, douchen, medicijnen toedienen. Deze jonge mantelzorgers (8 t/m 24 jaar) maken zich ook dikwijls zorgen over de thuissituatie. En dat valt niet altijd mee. Steunpunt Jonge Mantelzorgers organiseert activiteiten waarbij plezier en ontspanning voorop staan. Zodat deze kinderen de aandacht krijgen die ze verdienen.

www.deskule.nl/jonge-mantelzorgers